Voorgeschiedenis


De Indiase musicus en mysticus Hazrat Inayat khan bracht de eeuwenoude Soefi-filosofie in samenhang met de Indiase tradities omtrent toon, klank en muziek in 1910 naar het westen. Hij reisde vanuit India, samen met zijn broers, eerst naar Amerika en vervolgens naar Europa. Overal waar hij kwam gaf hij concerten en hield hij lezingen. Vele bezoekers van deze bijeenkomsten werden geïnspireerd door de wijsheid van het Soefisme als contemplatieve filosofie en mystieke belevingsmethode en werden zijn aanhanger.

Tot zijn dood waren al zijn aanhangers verenigd binnen een organisatie die sinds 1923 ‘The International Headquarters of the Sufi Movement is gaan heten. In dat jaar is in Genève, onder Zwitsers recht, een vereniging opgericht waarvan de  oprichtingsakte en statuten het fundament werden van de organisatie.

Na zijn dood in 1927,  heeft een aantal seniore soefileiders, gedurende de twintigste eeuw, een eigen organisatie gesticht op grond van hun inzichten over wat de beste wijze was om het Soefi gedachtegoed van Hazrat Inayat khan verder de wereld in te brengen.

Zo ontstonden naast de Soefi Beweging onder andere:

 • The Sufi Order International
  thans genaamd The Inayati Order of wel de Inayatiyya onder leiding van Pir Zia Inayat khan Maulabakhsh
 • The Ruhaniat Order
  thans onder leiding van Pir Shabda Kahn
 • Het Nederlandse Soefi Contact,
  thans onder leiding van een collectief bestuur
 • The Sufi Way
  thans onder leiding van Elias Amidon

 

The Sufi Foundation 1923

De twee voorlaatste gezamenlijke leiders van het Internationaal hoofdkwartier, Pir-o- Murshid Hidayat Inayat khan en Murshid Karimbakhsh Witteveen overleden in respectievelijk in 2016 en 2019. De opvolging van het leiderschap van de organisatie wordt aanvankelijk opgepakt door twee personen uit Canada en de VS, Nawab Pasnak en Nuria Sabato. De eerstgenoemde, Nawab Pasnak,  werd vervolgens in de zomer van 2018 benoemd tot ‘single leader’.

In de tussentijd zijn veel Europese leden van de Soefi Beweging erg onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van Pir Zia, sinds 2004 het hoofd van de Inayatiyya Order. Zij spraken de wens uit zijn volgeling te worden, zonder de Soefi Beweging te hoeven verlaten.

In het najaar van 2018 werd daartoe de Stichting Internationaal Soefi Centrum 1923 opgericht door Karimbakhsh Witteveen en Mahmood khan Youskine.
Niet om zoveelste organisatie aan de reeds bestaande toe te voegen, maar om mureeds (volgelingen) van de Sufi Movement in staat te stellen verder te gaan onder het leiderschap van Pir Zia Inayat khan Maulabakhsh.