Doelstelling

De doelstellingen van ‘The Sufi Foundation 1923’ zijn als volgt geformuleerd:

Het oogmerk van de stichting 

  1. Stichting 1923 houdt zich bezig met het beheer, de verspreiding en de individuele beoefening van het gedachtegoed van het Indiaas Soefisme van Hazrat Inayat khan, veelal bekend als Pir-o-Murshid (d.w.z. “Oudste Begeleider”). Daarbij wordt uitgegaan van de inzichten van Hazrat Inayat khan (HIK) zelf.

·        Dat betekent dat de inzichten van zijn zgn. “leading followers” van destijds niet als vanzelf  met die van HIK kunnen worden vereenzelvigd. Die (oude) inzichten kunnen daarom onderwerp van herbezinning zijn. 

·        Zo heeft de Stichting in dat kader afscheid genomen van het hiërarchische principe en de daarmee samenhangende meervoudige inwijdingen van de mureeds (leerlingen).  

·        De heroriëntatie op Murshid Inayat khan’s oorspronkelijke werkwijzen omvat voorts een opnieuw verdiepte aandacht voor de muzikale dimensie van de Indiase spiritualiteit, die door Murshid zo ingrijpend geactualiseerd is. Dat wil zeggen dat Murshid’s psychologische en esthetische filosofie van de muziek en de auditieve en meditatieve inleving daarin, wellicht Murshid’s meest eigen, oorspronkelijke bijdrage tot het contemplatieve en mystieke belevingsproces is. De Sam’a silence is daarvan een al welbekend maar nog maar weinig beoefend voorbeeld.

2.     De Stichting 1923 wil een faciliterend en coördinerend middelpunt zijn ten dienste van lokale, regionale, nationale of internationale Soefi organisaties. De organisatie van de zomerschool in Suresnes in 2021 is daarvan een voorbeeld. 

De stichting wil het ‘Samen optrekken’ bij het organiseren van landelijke bijeenkomsten in Nederland bewerkstelligen