Organisatie

Met het oprichten van ‘The Sufi Foundation 1923’ is een reeds lang voorgenomen personele unie verwezenlijkt tussen deze organisatie en ‘The Inayati Order of wel de Inayatiyya.  Pir Zia  Maulabakhsh is namelijk voorzitter van beide besturen. Mahmood khan Youskine is voorshands vicevoorzitter van de eerstgenoemde stichting.

Het bestuur bestaat uit:

  • Pir Zia Inayat-khan Maulabakhsh, voorzitter
  • Mahmood khan Youskine, vice-voorzitter
  • Henriëtte van den Heuvel, secretaris
  • Ananda Antonius, lid
  • Sikander Kraaijeveld, penningmeester
  • Safiye van Goens, lid

Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsgroep, die verantwoordelijk is voor het uit te zetten beleid en daaromtrent adviseert.